Tallinna Ülikooli sotsioloogide juhitav teadusprojekt REGE aitab mõista põhjuseid, miks Eestis on Euroopa suurim lõhe naiste ja meeste palkade vahel. Uuringute tulemuste abil saab välja töötada (digi)lahendused, mis võimaldaksid riigil, tööandjal ning töötajal teadlikult vähendada soolist ebavõrdsust.


Kuna senised analüüsid ei ole leidnud selget põhjendust, miks meeste ja naiste palgad Eestis sedavõrd erinevad, tellis Sotsiaalministeerium palgalõhe põhjuste selgitamiseks Eesti teadlastelt põhjalikumad uuringud. REGE kasutab statistilist andmeanalüüsi ning kvalitatiivseid meetodeid, et tuua välja rohkem ja selgemaid palgaerinevuste põhjuseid ning nende võimalik mõju ühiskonnale.

Projekt algas 2019. aasta alguses ning kestab 2021. aasta lõpuni. Külasta meie kodulehte või jälgi TLÜ Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskuse Facebooki lehte, et kursis olla projekti tulemuste ning meediakajastustega.