Projekti tutvustus

Uurimisprojekt „Soolise palgalõhe vähendamine“ (lühendiga REGE, mis tuleneb projekti inglisekeelsest nimest „REducing GEnder wage gap“) on seni üks põhjalikumaid palgalõhe põhjuseid selgitavaid uuringuid Eestis. Uuring pakub välja lahendusi palgalõhe tõhusamaks jälgimiseks ning hindamiseks, tuues välja sissetulekute ebavõrdsuse analüüsimiseks sobilikke näitajad ja indikaatoreid ning luues digitaalsete lahenduste prototüüpe palgalõhe olukorra jälgimiseks ja teadvustamiseks.

Palgalõhe põhjuste paremaks mõistmiseks vaatab uuring senisest sügavamalt palku puudutavasse statistikasse ning täiendab seda kvalitatiivsete uuringutega ehk intervjuudega, saamaks aru, kuidas tööandjate ja töövõtjate tavahoiakud ja -tegevused võivad palgalõhe tekkele kaasa aidata.

Uuringud peavad kõigis tegevustes süstemaatiliselt silmas kõiki kolme tasandit, mida palgalõhe tekkega seostatakse: mikrotasand ehk töötajad ja tööotsijad, mesotasand ehk ettevõtjad/tööandjad ja makro- ehk riigi tasand.

Aastail 2019-2021 kestva projekti tellija on Sotsiaalministeerium, eelarve 615 789 eurot ning rahastaja Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti Teadusagentuuri programmi RITA raames. Projektis osalevad Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Statistikaameti esindajad, koostööd teeme veel Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudiga ja ettevõttega CV-Online.

Kontakt: regeprojekt@tlu.ee