Jaga oma kogemust / Share your experience / Поделитесь своим опытом

Tallinna Ülikooli sotsioloogide juhitav teadusprojekt REGE (https://rege.tlu.ee) uurib, miks on Eestis Euroopa suurim lõhe naiste ja meeste palkade vahel. Aita meil mõista soolise palgalõhe kujunemise tagamaid – jaga meiega oma kogemusi ja arvamusi seoses soolise palgalõhega! Uuringus osalemine on anonüümne.
Jaga oma kogemust siin: eesti keeles

Возглавляемый социологами Таллиннского университета научный проект REGE (https://rege.tlu.ee) призван ответить на вопрос, почему в Эстонии самая большая среди Европейских стран разница в оплате труда женщин и мужчин. Помогите нам понять причину гендерного разрыва в оплате труда – поделитесь с нами своим опытом и мнением о разнице в оплате труда мужчин и женщин! Участие в исследовании анонимно.
Поделитесь своим опытом
: по-русски

Researchers at Tallinn University are conducting the REGE (https://rege.tlu.ee) study. It aims to understand why Estonia has the largest gender pay gap in the European Union. To help us better understand the gender pay gap – we would like to invite you to share your views and experiences related to the gender pay gap in Estonia. Participation in the study is anonymous.
Please share your experience here:
in English