Tulemused

Projekt algas 2019. aasta alguses ning kestab 2021. aastani. Selle jooksul valmib mitu uuringut, mis käsitlevad palgalõhe eri nurkade alt.

Tuginedes 2014. aasta palgastruktuuri uuringul, kuhu oli kaasatud rohkem kui 125 000 inimese andmed, viisid REGE teadlased esmalt läbi soolise palgalõhe analüüsi, sooviga saada selgust millised tegurid ja millises ulatuses selgitavad soolist palgalõhet. Tutvu analüüsi kokkuvõtliku ülevaatega.

Tallinna Ülikooli interdistsiplinaarse õppeaine ELU raames valmistasid tudengite rühmad mitu õpimängu palgalõhe teemal.

Ülevaade REGE ümarlaua aruteludest jaanuaris 2020. Joonistas Piret Räni.